وبلاگ هواي تهران

تحریمی ها همیشه هستند

Posted in Uncategorized by هوای تهران on 4 ژوئیه 2013

اگر عضو هر کدام از شبکه های مجازی یا اهل سرک کشیدن به سایتهای تحلیلی مختلف باشید، حتما از چند ماه قبل با سیل مطالب توصیه به تحریم انتخابات مواجه شده اید. عده ای با نفی هرگونه انتخابات در ساختار جمهوری اسلامی، عده ای با دلیل رد صلاحیت منتقدین، عده ای با ذکر خاطرات انتخابات هشتاد و هشت و عده ای با طرح شائبه ی تقلب، سعی در توصیه به تحریم انتخابات داشتند. فعالیت چنین افرادی در روزهای منتهی به انتخابات شدت می گیرد و پس از مشخص شدن نتیجه ی انتخابات نیز همواره در سطح جامعه موجود خواهد بود.
در طول انتخابات اخیر نیز این عقیده بشدت تبلیغ و بسط داده شد و در نهایت با وجود پیروزی کاندیدای اعتدالگرا، شخص پیروز از جانب این تفکر بعنوان عامل اقتدارگرایان معرفی شده و رای دهندگان به او ساده لوح نامیده شدند.
اما آنچه نباید از یاد برد اینکه اینگونه تحریمی ها در تمامی انتخابات با درصدی بالا و پایین وجود دارند. در انتخابات هشتاد و هشت نیز چه قبل و چه بعد از انتخابات عده ای با همین شعار تحریم حتی در تجمعات هم شرکت میکردند. در شبهای خرداد هشتاد و هشت بسیاری از کسانیکه «احمدی بای بای» و «دکتر برو دکتر» میگفتند و درکنار دیگران شور و شوق به اجتماعات میدادند، اعتقادی به شرکت در انتخابات نداشتند و حتی بعضی شان پس از انتخابات به گوش مردم می خواندند که دیدید رای تونو خوردن؟ مرحوم ندا آقا سلطان نمونه بارزی از کسی بود که رای نداد ولی در اعتراضات پس از انتخابات شرکت کرد، تا جایی که حتی جان خود را از دست داد. [روحش شاد]
این چند خط را نوشتم تا یاد آوری کنم که تحریمی ها همیشه بوده و خواهند بود، و البته با گسترش رسانه ها صدایشان بلندتر نیز شده است. نکند این صدای بلند گوش جامعه ی مدنی را کر کند و آن را از فعالیت برای بهبود اوضاع نا امید نماید. والسلام.

Advertisements