وبلاگ هواي تهران

جايزه صلح نوبل؛ ارتباط بيداري اسلامي يمن با منافع اسرائيل از ديدگاه حسين شريعتمداري

Posted in Uncategorized by هوای تهران on 8 اکتبر 2011

بر اساس شکواییه شیرین عبادی از مدیر مسئول روزنامه ی کیهان، دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین شریعتمداری، در اردیبهشت 1389 برگزار شد. در این دادگاه معروف که تا سالیان سال بر تارک قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواهد درخشید، به گواه بسیاری از کارشناسان قضا، حسین شریعتمداری بدون ارائه اسناد معتبر در خصوص همکاری شیرین عبادی با بهائیان؛ سازمانهای اطلاعاتی غربی و صهیونیسم بین الملل، از تریبون دادگاه برای ادامه ی فحاشی و اتهام زنی به شیرین عبادی استفاده کرد.
یکی از عجیب ترین اسناد شریعتمداری برای ربط دادن شیرین عبادی به صهیونیسم، تعلق گرفتن جایزه ی صلح نوبل به وی بود! شریعتمداری در دادگاه گفت: «این جایزه بطور سیستماتیک به افرادی اعطا میشود که در راستای منافع آمریکایی-صهیونیستی گام بردارند و شیرین عبادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
دیروز برندگان جایزه صلح نوبل اعلام شدند، «آلن جانسن سیرلیف» رئیس جمهور لیبریا، «توکل کارمن» از یمن و «لیما گبووی» از لیبریا برندگان جایزه ی صلح نوبل سال2011 بودند. در میان این سه زن، «توکل کارمن» یکی از شناخته شده ترین چهره های مبارزات مردمی و از بنیانگذاران «انجمن روزنامه نگاران زن مستقل» در یمن است که فعالیت بسیاری در پیشبرد اهداف انقلابیون یمن داشته است.

بر همین اساس و با استدلال برادر حسین شریعتمداری میتوان سه تن از مرتبطین با سازمانهای آمریکایی-صهیونیستی را باز شناخت. شما هم زیاد گیر ندهید که مثلا اسرائیل میتواند چه رابطه ای با لیبریای بدبخت داشته باشد؟! یا چطور بیداری اسلامی یمن در راستای اهداف آمریکایی-صهیونیستی است؟! اینها را شریعتمداری سه سوته اثبات میکند! اسنادشم موجوده!!!

Advertisements