وبلاگ هواي تهران

اعضای قرارگاه عمار را به جنگ با پژاک بفرستید!

Posted in Uncategorized by هوای تهران on 18 ژوئیه 2011

«رفقا، تورو خدا دعا کنید من شهید بشم، از این دنیای کثیف خسته شدم…»

اگر مبالغه نباشد این جمله را بیش از صد بار از سعید حدادیان شنیده ام. بقیه همفکرانش هم همین نظر را دارند. آنان جانشان را برای ولایت کف دستشان گرفته اند! از دنیا و دنیا طلبی بیزارند! آرزوی شهادت دارند! و در چند سال گذشته  در جبهه ی مبارزه بوده اند! این اواخر هم برای مبارزه با اصلاحات و جنبش سبز قرارگاه «عمار» را تاسیس کرده و وقتشان را تمام و کمال صرف آن میکنند!

دیروز که خبر درگیری با گروهک پژاک و شهادت چند رزمنده ی بی گناه ایرانی را شنیدم، زود یاد حاج سعید حدادیان و رفقایش در قرارگاه عمار افتادم. پیشنهاد میکنم آنها را به منطقه ی درگیری بفرستید. اینطوری هم سربازان وظیفه ی کمتری از دست میروند، هم عماریون میتوانند در جبهه ی واقعی و در برابر دشمن واقعی بجنگند، تازه شاید به آرزوی دیرینه شان هم برسد.

از جنگیدن با جنبش سبز که بهتر است حاجی! اینجا همه چیز نرم است، هیجان ندارد، کسی تفنگ ندارد، اگر هم تفنگی در کار باشد:

امروز تفنگ پدری را درِ خانه

بر سینه ی فرزند گرفتند نشانه

اینجا نه تنها شهادتی در کار نیست، بلکه هر چه بیشتر مبارزه کنی بیشتر دنیایی می شوی! خودت فکر کن، سینه زنی هیئت حاج منصور کجا و استادیِ دانشگاه تهران کجا؟!

Advertisements